Boer & Buurt

De plek waar je vers, gezond en eerlijk voedsel kunt bestellen. Onze ambitie is dat in heel Zuidplas boeren en telers omschakelen naar biologische akkerbouw en diervriendelijke veeteelt. Wij willen deze beweging in gang zetten door zelf op een ecologische manier gewassen te telen. Wij zetten ons in voor natuurinclusieve landbouw, waarbij voedselteelt en natuurontwikkeling samen gaan, zodat de biodiversiteit kan toenemen en we een meer aantrekkelijke leefomgeving creëren. Door dit te doen dragen onze polders bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en hopen we dat we de nog schaarse polders in Zuid-Holland kunnen behouden.  

We bouwen een netwerk op van boeren en telers die ook op een dier- en natuurvriendelijke manier boeren. En bieden hen een platform voor de rechtstreekse verkoop aan de consument. We realiseren hiermee dat de boeren en telers een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat de consument weet waar zijn eten vandaan komt. Wij richten ons op producenten die in een straal van 20 kilometer rondom ons heen wonen, omdat wij zo min mogelijk voedselkilometers willen maken.

Het platform bestaat uit een webshop en een uitgiftepunt voor de bestellingen. Via onze Buurderij bestel je eenvoudig het lekkerste lokaal geteelde eten. Elke zaterdagochtend kan je je bestelling afhalen bij onze Buurderij in Zevenhuizen, Eendrachtsweg 1, nabij de akker.

Stap 1: Via deze link https://boerenenburen.nl/nl/join schrijf je je in op het platform Boeren en Buren dat wij gebruiken voor de verkoop van de producten. Het kan zijn dat je postcode nog niet bekend is bij het platform (bv. je woont in een nieuwbouwwijk). Gebruik dan een postcode nabij je woonlocatie en meldt s.v.p. aan ons dat je postcode niet herkend wordt. Dan kunnen wij dat doorgeven aan de ontwikkelaars van het platform. Periodiek doen zij een update van de postcodes. Als de postcode is toegevoegd dan kan je dat eenvoudig veranderen binnen jouw eigen account. Schrijf je emailadres en wachtwoord op, want dit zijn vanaf nu je inloggegevens.

Heb je verder hulp nodig bij afronden van de inschrijfprocedure lees dan hier verder.

Volg ons ook op facebook en instagram

Wij streven naar:
– Een eerlijke prijs voor boer en consument
– Minder voedselkilometers
– Minder verpakkingsmateriaal
– Voedselteelt en natuurontwikkeling gaan samen
– Een aantrekkelijker leefomgeving
– Het behoud van het polderlandschap