De Akker

Onze akker ligt in de Eendragtspolder aan de rand van het dorp Zevenhuizen in de gemeente Zuidplas. Op 1,7 ha. telen wij in de volle grond groenten, aardappel, klein fruit, kruiden en bloemen. De teelt is gericht op het produceren van voedsel voor de lokale markt, het verbeteren van de bodemkwaliteit, het herstel van natuurwaarden en het vergroten van de biodiversiteit.

Onze Werkwijze

Om de grond zo min mogelijk te verstoren werken wij met vaste rijpaden en 52 vaste teeltbedden van 1.20 meter breed en 100 meter lang. Wij bewerken zo min mogelijk de grond en bestrijden het onkruid mechanisch. Wij gebruiken geen biologische en/of chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmeststoffen.

Op 8 stroken gaan wij per ingang van 2021 starten met pixelfarming. Wij delen de strook op in pixels van 2,5 m2. In elke pixel komt een ander gewas te staan. Door te telen in stroken en in pixels zorgen wij voor afwisseling in de gewassen. Hiermee creëren wij op de akker een omgeving met grote diversiteit aan groenten in combinatie met kruiden en bloemen. Zo worden ook ziekten en plagen beperkt, krijgen insecten voldoende eten aangeboden en ontstaan schuilplekken voor vogels en kleine dieren.