Over ons

Geboren en getogen in Rotterdam weet ik als geen ander hoe fijn het is om de drukte van de stad te ontvluchten. Vanuit Rotterdam fietste ik vaak langs de Rotte richting Zevenhuizen. Onderwijl genietend van het authentieke polderlandschap en de natuur. Met de toenemende verstedelijking en de groeiende behoefte aan recreatie heb ik in de afgelopen 30 jaar heel veel van dit authentieke polderlandschap verloren zien gaan. Inmiddels een paar jaar in Zevenhuizen woonachtig, ben ik sinds 2015 bij de ontwikkelingen in de Eendragtspolder betrokken. Met de Stichting Natuurpolders beheer ik een deel van de Hennipgaarde, onderdeel van het recreatiegebied de Rottemeren.

In 2020 was de tijd rijp voor de volgende stap en dat werd Boer & Buurt.

Onze werkwijze is gericht op het produceren van voedsel op een manier die de bodem gezond maakt en het ecosysteem in balans brengt. Dit doen we in combinatie met herstel van landschapselementen zoals hagen, realiseren van veldstruweel en water, bomen en kruidenrijk graanveld. Op deze wijze draagt Boer & Buurt bij aan het herstel van de bodem, het landschap en de toename van de biodiversiteit.

We organiseren zelf de afzet van onze producten op de lokale markt via het concept van de Buurderij Zevenhuizen. Daar bieden we ook producten aan van andere leveranciers die zelf ook natuurgefundeerd werken. We willen dat consumenten zich steeds bewuster worden van hun invloed op noodzakelijke veranderingen in de wijze waarop voedsel wordt verbouwd. 

Naast de directe verkoop aan consumenten werken we graag samen met de horeca.

Liesbeth de Frel